Καινοτομία!

Η βιομηχανία βιοπολυμερών και βιοπλαστικών αποτελεί βασικό μοχλό καινοτομίας στην προσπάθεια μετατροπής της οικονομίας της Ευρώπης σε μια πιο βιώσιμη, κυκλική και αποδοτική από άποψη πόρων βιοοικονομία. Δημόσια και ιδιωτικά προγράμματα χρηματοδοτούν τις προσπάθειες έρευνας και ανάπτυξης που είναι απαραίτητες για να βελτιώσουμε τις γνώσεις μας για τις βιώσιμες λύσεις του αύριο, να βελτιώσουμε την ικανότητά μας να παράγουμε πιο αποτελεσματικά και να καταναλώνουμε πιο βιώσιμα και να μας επιτρέπουν να πραγματοποιήσουμε απτές αλλαγές.

Η Ευρωπαϊκή Βιοπλαστική (EUBP) έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει τις προσπάθειες έρευνας και καινοτομίας 

https://www.european-bioplastics.org/research-projects

 

γιατί βιοαποικοδομήσιμα ?

Η τάση των Ευρωπαικών Σούπερ Μάρκετ τείνει να αντικαταταστήσει τα συμβατικά πλαστικά με αυτά των Βιοαποικοδομήσιμων υλικών Συσκευασίας φρούτων & λαχανικών.

Σε αυτή την προσπάθεια με απότερο σκοπό την αειφορία και βιωσιμότητα του πλανήτη η Fresh Plus®πρωτοστατεί και εντάσσει διαρκώς προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον,στην γκάμα της ,με τελικό στόχο την πλήρη αντικατάσταση των συμβατικών πλαστικών προϊόντων που παράγει με αυτά των Βιοαποικοδομίσημων.

τι σημαίνει βιοαποικοδομησιμο?

 

Η FreshPlus® παράγει και διαθέτει στο εμπόριο δύο τύπους Βιοαποικοδομήςσιμων σακουλών τεχνολογίας( MAP) Modified Atmosphere.

α.  την Oxo Bio MAP Biodegradable            http://OXO-βιοαποικοδόμηση – Wikipedia

β. την Com Bio MAP Compostable              http://OXO-βιοαποικοδόμηση – Wikipedia 

Τα προϊόντα αυτά τα καθιστά επιπλέον καινοτόμα η Τεχνολογία της FreshPlus® εφαρμογή Τροποποιημένης Ατμόσφαιρας. 

 

συμμόρφωση σε συγκεκριμένες οδηγίες της Ε.Ε.

για την παραγωγή βιοαποικοδομήσημων πλαστικών.

 

FreshPlus® [Biodegradable] Oxo Bio MAP και FreshPlus® [Compostable] Com Bio MAP

Το πρότυπο “CEN / TS 16137: 2011 Πλαστικά – Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε βιολογικό άνθρακα” από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), καθορίζει τη μέθοδο υπολογισμού για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε άνθρακα σε βιομερές σε πολυμερή, πολυμερή και πλαστικά υλικά και προϊόντα, με βάση Μέτρηση περιεχομένου 14C. Καθώς το CEN / TS 16137 παρέχει ένα τυποποιημένο σύνολο μεθόδων, αυτή τη στιγμή είναι η πιο σημαντική κατευθυντήρια γραμμή για την τεκμηρίωση των ισχυρισμών μάρκετινγκ σχετικά με την περιεκτικότητα σε βιολογικό άνθρακα ενός υλικού ή προϊόντος.

Τα πλαστικά προϊόντα μας διαθέτουν τη λιπασματοποίησή σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ,ικανοποιώντας επιτυχώς το εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό πρότυπο, EN 13432 ή EN 14995.

EN 13432: 2000 Συσκευασία

Πρόκειται για εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο που συνδέεται με την ευρωπαϊκή οδηγία για τη συσκευασία και τα απορρίμματα συσκευασίας (94/62 / ΕΚ). Επιτρέπει το τεκμήριο συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας. Έχει μεταφραστεί και εφαρμοστεί σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη. Το EN 13432 ισχύει όταν χρησιμοποιούνται τα συγκεκριμένα πλαστικά για τη συσκευασία τροφίμων.

Όλες οι πιστοποιήσεις είναι των κατασκευαστών και θα δίνονται αφού ζητηθούν.