ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ

FreshPlus® και Fresh Thermal®

Τα σήματα με την επωνυμία FreshPlus® και Fresh Thermal® είναι αναγνωρισμένα παγκοσμίως εμπορικά σήματα που προσδιορίζουν ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα.

Οι τεχνολογικές αυτές εφαρμογές αναστέλλουν και ελαχιστοποιούν τις απώλειες, σε υγρασία και βάρος των αγροτικών προϊόντων, αυτά μπορούν να φτάσουν σε νέες μακρινές αγορές αυξάνοντας την περίοδο αποθήκευσης και μεταφοράς τους.

Και έτσι επιμηκύνουμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα την δυνατότητα εμπορίας.

Τα καινοτόμα προϊόντα συσκευασίας με το εμπορικό σήμα FreshPlus® MAP συμμορφώνονται με τις οδηγίες της FDA και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προϊόντα είναι κατάλληλα για άμεση επαφή με φρέσκα ή και μεταποιημένα φρούτα, λαχανικά και φρέσκα αρωματικά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια τα προϊόντα μας,τα οποία συνοδεύονται με όλα τα πιστοποιητικά ασφαλείας (SGS, BRC, ISO 22000, ISO 45001, ISO 14001, ISO 9001, ).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ

FreshPlus®  Ασφάλεια Τροφίμων.

FreshPlus® MAP

Συμμόρφωση με Κανονισμό αριθ. 10/2011 για πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, όπως τροποποιήθηκε αυτός με τον κανονισμό-πλαίσιο 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

FreshPlus® MA / MH

Αυτό το Υλικό, υποβάλλεται σε επεξεργασία και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της Νομοθεσιας της Ε,Ε,, έχει εγκριθεί για εφαρμογές που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην ΕΕ, σύμφωνα με το FDA CFR 21 και την Οδηγία 2002/72 / ΕΚ της Επιτροπής.

Πιστοποιητικά σχετικά με την κατάσταση των υλικών μας σύμφωνα με το FDA. Κανονισμός 21 CFR 177.1500 “Νάιλον ρητίνες”, ο ευρωπαϊκός κανονισμός 2002/72 / ΕΚ, η γερμανική σύσταση BfR X. Πολυαμίδη “, 1.6.1998 (Bedarfsgegenständeverordnung in der Neufassung vom 23.12.97 einschließlich der neunten Verordnung zur Änderung der bedarfsge 07.04.2003) ή νομοθεσίες για άλλες χώρες θα παρέχονται κατόπιν αιτήματος.

FreshPlus® [Biodegradable] OxoBio MAP και FreshPlus® [Compostable] ComBio MAP

Το πρότυπο “CEN / TS 16137: 2011 Πλαστικά – Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε βιολογικό άνθρακα” από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), καθορίζει τη μέθοδο υπολογισμού για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε άνθρακα σε βιομερές σε πολυμερή, πολυμερή και πλαστικά υλικά και προϊόντα, με βάση Μέτρηση περιεχομένου 14C. Καθώς το CEN / TS 16137 παρέχει ένα τυποποιημένο σύνολο μεθόδων, αυτή τη στιγμή είναι η πιο σημαντική κατευθυντήρια γραμμή για την τεκμηρίωση των ισχυρισμών μάρκετινγκ σχετικά με την περιεκτικότητα σε βιολογικό άνθρακα ενός υλικού ή προϊόντος.

Τα πλαστικά προϊόντα μας διαθετουν τη λιπασματοποίησή σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ,ικανοποιώντας επιτυχώς το εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό πρότυπο, EN 13432 ή EN 14995.

EN 13432: 2000 Συσκευασία

Πρόκειται για εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο που συνδέεται με την ευρωπαϊκή οδηγία για τη συσκευασία και τα απορρίμματα συσκευασίας (94/62 / ΕΚ). Επιτρέπει το τεκμήριο συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας. Έχει μεταφραστεί και εφαρμοστεί σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη. Το EN 13432 ισχύει όταν χρησιμοποιούνται τα συγκεκριμένα πλαστικά για τη συσκευασία τροφίμων.

΄Ολες οι πιστοποιήσεις είναι των κατασκευαστών και θα δίνονται αφού ζητηθούν.