ΜΠΡΟΚΟΛΑ

Αποθήκευση με FreshPlus® MA / MH

Οι   εφαρμογές μας MA / MH που επιτρέπουν την αποθήκευση και μεταφορά του μπρόκολου χωρίς προσθήκη πάγου, είτε προσφέρουν πλεονέκτημα βάρους μεταφοράς είτε εξοικονόμησης κόστους μη χρήσης ειδικών κουτιών κατά τη μεταφορά. 

Εκτός από το ότι μειώνει το κόστος εργασίας και το εργατικό δυναμικό, αποφεύγει την αιτία των βακτηρίων λόγω υπερβολικής υγρασίας. Επιβραδύνει την άνθηση λόγω του αποχρωματισμού του προϊόντος, εξαλείφει τις εμπορικές απώλειες που προκύπτουν.

Αποθήκευση: στους 0 ° C    28 ημέρες

Διάρκεια ζωής: στους 10 ° C 4 ημέρες