ΝΤΟΜΑΤΕΣ

Αποθήκευση με FreshPlus® MA / MH

Οι   εφαρμογές MA / MH για τομάτα είναι οι πιο ξεχωριστές. Εκτός από τις κλασικές εφαρμογές σάκων MA / MH, η εφαρμογή Active Pack (AP) επιτρέπει τη συγκομιδή και συσκευασία της ντομάτας στο χωράφι. Η ντομάτα που συσκευάστηκε χωρίς προψύξη μπορεί να φορτωθεί απευθείας στο φορτηγό, αυτό αποτρέπει το κόστος εργασίας και βοηθά στην εξοικονόμηση ενέργειας. Αποτρέπει τη ζημία που εμφανίζεται στο θαλασσινό αλάτι κατά τη θαλάσσια μεταφορά και αποτρέπει τη φθορά που προκαλείται απότομη αλλαγή θερμοκρασίας

Αποθήκευση:  στους 10 ° C 20 ημέρες

Διάρκεια ζωής: στους 20 ° C 3 ημέρες 

Σημείωση:  Επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομερείς πληροφορίες